Notiser

Mimers brunn - arkeologi, etnologi & historia

i Västra Götaland

Vitlycke fyller 20 år som världsarv

I år är det tjugo år sedan hällristningsområdet i Tanum utnämndes till världsarv av UNESCO. Det har firats rejält med marknad, slåttergille, hantverk, föreläsningar och musik. Barbro Östlund som är mathistoriker serverade en bronsåldersinspirerad buffé. Hon höll även ett föredrag med rubriken: ”Från bronsålderns kökkenmödding till TV-kockens spegel”

Docent Johan Ling, Svenska hällristningsforsknings institutet/GU höll också föredrag om de senaste forskarrönen. Redan på bronsåldern levde man i en globaliserad värld och importerade koppar långväga ifrån. Hällristningar, kopparimport och kosmopolitiska koder var hans tema.

­Kvällen avslutades med en nattvisning av hällristningarna. Mystiken tätnar med mörkret när ristningarna hamnar i lampans sken.

Foto: Västarvet

 

Bok om Morlanda Säteri

Morlanda Säteri har en lång historia. Gården är känd sedan 1300-talet och ändå är det en egendom som är väl förankrad i nutiden. Författarna Berit och Jon Thorburn har samlat stort och smått, allvarligt och lättsamt i denna bok där de berättar om människornas glädje och vedermödor på en bohuslänsk herrgård. Ur innehållet:

Morlanda Corps de logi är gårdens äldsta hus och började byggas 1675 – om väggmålningar, kakelugnar och andra inredningsdetaljer. • Ägarna och deras tid – ända fram till dagens ägare som har blodsband 17 generationer tillbaka. • Gyldenløvefejden – en av de mest dramatiska perioderna i gårdens och kanske hela Bohusläns historia. • Skogen – en viktig råvarubank och därtill jakt, fiske, naturreservat och utsiktsplatser.

• Jordbruket, gårdsmejeriet, torpen och utgårdarna. • Skärgården med Malö strömmar, fyrar, ångbåtstrafik och sillperioder.

• Trädgården, trädgårdsmästare, blomsterprakt, urgamla träd, frukt och bär som skördades, torgades och berikade hushållet.

• Spöken, kungliga besök, julkalas, stenlejon, patronatsrätt, scoutläger, golf och hur planerna på en Morlanda stad såg ut...”En bok om Morlanda Säteri” är utgiven på Bohusläns museums förlag

Att döma av utseendet

Bibliotekarier har glasögon och reklamare har bakelitbrillor och halsduk inomhus. Kulturtanten bär gärna ett lila fodral från Gudrun Sjödén och museimannen tillbringar sina dagar i manchesterkavaj och trivsam skäggstubb. Fotbollskillar är ytliga testosteronmonster med mohawkfrisyr och hästtjejer är tillbakadragna och skötsamma. Och alla bögar och flator gillar schlagermusik. Eller hur ser det egentligen ut med våra stereotypa fördomar om vår omgivning? Den mänskliga kroppen har sedan antiken avbildats både i medicinskt och konstnärligt syfte. Tidigt uppstod normer och ideal som lever kvar än i vår tid, till exempel i reklam, mode och inom karaktärsdesign till dataspel. Utställningen “Att döma av utseendet” handlar om hur man sett på sambandet mellan utseende och karaktär genom århundraden och att mycket av de tankarna lever kvar än idag. Att döma av utseendet är en ny utställning på Göteborgs Naturhistoriska Museum som ger perspektiv på normer och kroppsideal – från antiken till vår tid. Utställningen pågår året ut.

 

Älskade björk - tavlor, konst & fotografier

Björktavlor är en del av vårt kulturarv som nästan har försvunnit. Denna en gång så folkkära kulturyttring erkänns idag varken som folkkonst eller finkultur – men har en egendomlig förmåga att väcka frågor.

Det kan handla om god och dålig smak, skam och stolthet, folkhemmets uppgång och fall, personliga minnen, poesi, drömmar och längtan. Kuratorerna och samlarna Staffan Backlund och Borghild Håkansson har visat sin utställning med björktavlor på museer och konsthallar runt om i Norden. 2013 visades den i Seattle och i Minneapolis, USA.

Älskade björk är en nyproducerad utställning gjord särskilt för Hallands kulturhistoriska museum, som innehåller ca 1000 björktavlor från den största samlingen i världen. Dessutom visas konstverk i näver designade av ClaesMikael Svensson. Han arbetar med kroppslig gestaltning och ett fördjupat undersökande av historiskt handarbete. I utställningen ingår även ett urval fotografier från boken Björk – Trädet, människan och naturen av författarna Bertil Hertzberg och Marit Stigsdotter . Utställningen visas till och med 5 oktober.

Foto: Hallands kulturhistoriska museum

Kulturarvsdagen 14 september

För 100 år sedan utbröt första världskriget och 25 år senare inleddes det andra. Kubakrisen hotade att utlösa ett tredje världskrig. Konflikter pågår än världen över. Händelser som starkt påverkat Europa. Många har flytt, inte minst till Sverige. Människor med minnen som ger avtryck – då, nu och i framtiden. Krigens spår kan följas i kulturarvet i Sverige. Besök Kulturarvsdagen och ta del i berättelserna om händelser, platser och personer som satt avtryck, runt om i landet.

Tema 2014 – I krigens spår. Spåren finns i allt från förhistoriska byggnader, fästningar, slott, fornborgar, parker, minneslundar, minnesmärken, ransoneringskort, film och musik, kläder och rustningar, till berättelser om särskilda händelser och människor. Vilka minnen, platser och personer gjorde avtryck i era trakter? Vilken roll spelade svenska kyrkan och andra trossamfund i dessa tider? Vad finns att visa upp i arkiven? Vilka personliga betraktelser finns att berätta om? Hur påverkas morgondagens kulturarv?

Sverige har varit i obruten fred sedan augusti 1814 (svensk-norska kriget) men även här finns människor med egna erfarenheter och minnen från olika orostider. Genom att berätta om våra minnen både från då och nu kan vi delge varandra och dra lärdomar för framtiden. Framtiden har en lång historia. Gå ut på www.raa.se och se vad som händer i närheten av dig.

Borås Miniatyrånglokssällskap

Järnvägshobbyns historia är lika gammal som järnvägens. Borås Miniatyrånglokssällskaps bana är byggd i skala 1:8, med en spårvidd av 7¼ engelsk tum (184 mm). Ångloken på banan är i de flesta fall modeller, som är byggda på samma sätt som sina fullskaliga förebilder. Även modellerna eldas med stenkol och i allt annat sköts de likadant som sina större förebilder. Det är inte bara loken som fascinerar. Här finns också en park med olika miljöer, även de skalenliga och fullstora, allt i en blandning av lek, fantasi och verklighet, vilken hör hemma i järnvägssammanhang. Den 14 september är sista chansen för säsongen för allmänheten att besöka anläggningen. Roligt för gammal som ung.

Foto: Göran Rosén

Tusen år i kyrkans spår

Skara är Svenska kyrkans äldsta stift. År 2014 är det tusen år sedan stiftet formades som gemenskap och organisation. Thurgot från Bremen installerades då som biskop. Skara stift är också den äldsta och fortfarande verksamma organisationen i vårt land. Utställningen är därmed berättelsen om både kyrkan, landet och människorna. Stiftet blev till i en tid som präglades av mångkultur och mångreligiositet. Det är i det perspektivet museet också vill skildra dess tusenåriga historia. Skara stift är en andlig organisation men i utställningen vill man visa hur nära förbunden den kyrkliga utvecklingen är och alltid har varit med samhället runt omkring. Skola, språk, politik, filosofi och vetenskap är vårt gemensamma kulturarv som formats av både kyrkliga och världsliga krafter. Utställningen speglar händelser, personer och förändringar i Skara stift under 1000 år med nedslag i alla århundraden. Utställningen speglar historien ur ett västgötskt perspektiv, med föremål och exempel från Skara stift. Utställningen visas på Västergötlands museum fram till 31 december.

Foto: Västergötlands museum

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Amerikanskt plan störtade vid Anten

I år är det 70 år sedan det amerikanska kurirflygplanet störtade vid sjön Anten utanför Alingsås. Händelsen inträffade den 20 oktober 1944 och hela besättningen om 6 man omkom. Det störtade planet hade tillsammans med fyra andra plan startat från England med destination Stockholm Bromma men på grund av dåligt väder omdirigerades planen till Torslanda Göteborg. Fyra plan landade lyckligt och väl på Torslanda men NC-18618 kom aldrig fram. Vad som orsakade olyckan vet man inte men seglivade rykten gör gällande att kulhål fanns i planet men om dessa här-stammade från ett tidigare tillfälle vet man alltså inte. Flygplanet som var lastat med 110 dunkar olja ingick i en hemlig krigsoperation kallad Project Sonnie. Denna operation var så hemlig att i Amerika spreds efter olyckan rykten att planet hade störtat i Asien. Idag finns ett minnesmonument på platsen.

Foto: Christina Ström